SERVIS BAZENŮ

Pro naše klienty provádíme servis bazénů. Po objednání za vámi přijede proškolený technik, který prohlédne jednotlivé prvky bazénu, odborně zhodnotí stav a zajistí kroky potřebné k řešení případných problémů. Samozřejmostí je zodpovězení vašich dotazů a poskytnutí informací týkajících se údržby, případně nových možností v oblasti péče o váš bazén.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PRO NAŠE KLIENTY

*Místo pro doplňující informace: Jaký servis vyžadujete, výměna zařízení nebo technologie, další specifika apod.

Termín:

O termínu budete telefonicky informováni s předstihem